20.6.13

Łódzki rowerzysta miejski - porównanie '09 - '11

Tytułem przypomnienia: wciąż można wypełniać Ankietę łódzkiego rowerzysty miejskiego '13. W ciągu niespełna tygodnia udało się zebrać 251 odpowiedzi, również dzięki pomocy ze strony Rowerowej Łodzi i informacji na fanpage'u RŁ na Facebooku. Aby odświeżyć temat i sprawić by ankietę wypełniło jeszcze tych kilku pozostałych użytkowników rowerów w Łodzi, nadrabiamy zaległości sprzed dwóch lat i prezentujemy wyniki badania z 2011 roku, w porównaniu do wyników pierwszego badania sprzed czterech lat. Interpretując wyniki naszych badań trzeba mieć na względzie, iż nie są one reprezentatywne dla zbiorowości łódzkich rowerzystów miejskich (wielkość próby, sposób doboru - specyfika użytkowników internetu).
1. W 2011 roku udało się zebrać więcej ankiet: 349 wiarygodnych i istotnych odpowiedzi, o 67% więcej niż w 2009 roku. Więcej było również ankiet z podaną trasą najczęstszych, codziennych podróży: o 105% w porównaniu do liczby sprzed czterech lat
2. Wyniki ankiety z 2011 roku potwierdziły stosunek liczby rowerzystów sezonowych do całorocznych (61:39, w 2009 roku 57:43), jak i stosunek liczby rowerzystów jeżdżących niezależnie od warunków pogodowych do tych, którzy jazdę uzależniają od pogody (58:42, w 2009 roku 62:38)
3. Udział płci podobny: w 2009 roku stosunek liczby mężczyzn do liczby wynosił 54 do 46, w 2011 - 55 do 45
4. Wiek osób wypełniających ankiety. W 2011 roku dał się zauważyć wzrost udziału dwóch grup wiekowych: 25 do 29 lat i kolejnego przedziału, do 40 lat. Udział pozostałych czterech przedziałów był na podobnym lub nieco niższym poziomie niż w 2009 roku
5. Status "zawodowy" osób biorących udział w badaniu. Udział poszczególnych grup na podobnym poziomie, biorąc pod uwagę, że w 2009 roku można było zaznaczyć więcej niż jedną grupę. W 2011 roku ponownie najwięcej było pracujących, na drugim miejscu studenci, a na trzecim uczniowie
6. Ubiór. W 2011 roku zwiększył się udział osób oceniających swój strój na rowerze jako zwykły, zarówno jeżdżących bez kasku, jak i w kasku
7. Najczęściej wybierane drogi, z których korzystamy. To pytanie zostało dodane do badania w 2011 roku, wcześniej go nie było. W związku z ubóstwem dróg rowerowych, najczęściej jeździmy po jezdniach (wskazanie według ponad połowy uczestników badania). Przede wszystkim z dróg rowerowych i alejek parkowych korzystało ponad 41% wypełniających ankiety. Na chodniki wskazało 8,5% uczestników badania
8. Bardzo ciekawe odpowiedzi na pytanie o staż. W związku z corocznym przyrostem liczby osób używających roweru do codziennych dojazdów, postępowało "starzenie się" populacji miejskich rowerzystów. To znaczy zwiększał się udział bardzo doświadczonych i doświadczonych rowerzystów
9. Powyższe wyniki można wykorzystać do oszacowania przyrostu liczby rowerzystów miejskich począwszy od 2005 roku (grupa jeżdżąca od trzech lat i więcej w 2009 roku). Wykres ten należy jednak traktować z dużą ostrożnością, gdyż próba nie jest reprezentatywna, metoda jest niedoskonała (jak nasza pamięć - problemy z wybraniem właściwego stażu przy podawaniu odpowiedzi, stąd spodziewana nadreprezentacja najmniej doświadczonych rowerzystów i przedziału-worka z najbardziej doświadczonymi), a przy kalkulacji pominęliśmy fakt rezygnowania przez niektórych z używania roweru w mieście (z różnych powodów). Gdyby jednak uznać, że odpowiedzi oddają w jakimś stopniu rzeczywistość, mielibyśmy przyrost w porównaniu z 2005 roku jak na powyższej grafice: do 2011 roku liczba łódzkich rowerzystów zwiększyła się 2,7 razy w ciągu pięciu lat. Posuwając się jeszcze dalej w tej matematycznej zabawie, biorąc pod uwagę wyniki kompleksowych badań jakościowych w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łodzi z 2008 roku, w których 4% mężczyzn i 0,67% kobiet wskazało rower jako swój podstawowy środek transportu, można szacować w oparciu o wyniki naszej ankiety, iż w 2011 roku udział roweru jako podstawowego środka transportu wynosiłby wśród łodzian 4,58%
10. Największa bolączka codziennego jeżdżenia na rowerze. Po dwóch latach nadal najmocniej doskwiera brak dróg rowerowych lub dróg wygodnych do jazdy na rowerze. Udział procentowy tej odpowiedzi nawet wzrósł. Na drugim miejscu również bez zmian - niska kultura jazdy użytkowników dróg (z minimalnym spadkiem udziału tej odpowiedzi). Zamiana nastąpiła na trzeciej i czwartej pozycji: w 2011 roku na trzecie miejsce wskoczył duży ruch samochodowy na ulicach, na czwarte zaś spadł brak stojaków w miejscach docelowych (m.in. w 2010 roku miasto rozpoczęło akcję stawiania stojaków w pasach dróg publicznych). Dwie pozostałe kategorie odpowiedzi z udziałem na podobnym poziomie jak w 2009 roku

Jaki obraz wyłoni się po dwóch latach od poprzedniego i czterech od pierwszego badania? Wiele zależy od Was. Mamy właśnie kulminację użycia roweru w codziennych dojazdach na terenie Łodzi, jeżeli znajdujecie się w grupie użytkowników lub znacie kogoś, kto nim jest, a nie wypełnił jeszcze ankiety (nie ograniczamy się wyłącznie do szykownych rowerzystów) - zapraszamy do udzielenia odpowiedzi

1 komentarz:

onewlodzi pisze...

My już wypełniamy ;)