10.9.09

Pam, pa ram pa

Nierzeczywiste Postaci w fikcyjnym mieście. Wszelka zbieżność z autentycznymi osobami i rzeczywistymi sytuacjami jest niezamierzona, ale jednak występuje. A zatem, póki jeszcze jest ciepła noc, cieszmy się końcówką lata!

Wszystkie fotografie: HuBar

Brak komentarzy: